Priser

Prisene på Skrivestua er for tiden:

Om noe ekstra ønskes avtales dette direkte med våre skribenter etter bestilling

Vilkår

Vilkår ved kjøp av personlig tale eller personlig sang på Skrivestua.
Våre skribenter har høy standard. Vi strekker oss ekstra langt for at du som kunde skal bli 100% fornøyd.

Hva som er inkludert i en sang eller tale:
Vi følger normale normer for taler og sanger. En tale bør inneholde ca 600 - 1000 ord og en sang-/dikt bør inneholde ca. 350-450 ord.
Det forekommer at større eller mindre endringer må utføres, og de aller fleste endringer er inkludert i prisen. Vi strekker oss langt for at vi skal komme i mål med et produkt som du er fornøyd med.

Dialog
:
Skribenten vil ta kontakt med deg for flere stikkord, melodivalg, historier og lignende for å lage din sang eller tale utover det som er beskrevet ved bestilling.
Det er derfor viktig at du kan svare på e-post du har oppgitt i bestillingen.
Forslag vil sendes over til deg og du og skribenten vil ha dialog frem og tilbake med synspunkter du måtte ha.

Ferdig produkt:
Når produktet er ferdig vil skribenten oversende dette til deg. Det er da viktig at du leser gjennom sangen/talen. Skribenten må få din tilbakemelding på forslaget innen 2-3 dager.

P.S Om skribenten ikke får tilbakemelding fra deg på tilsendt forslag, vil forslaget bli betraktet som godkjent av deg og oppdraget vil bli avsluttet.

Betaling:
Når oppdraget er ferdig vil vi sende deg betalingsinformasjon til din registrerte e-post adresse.
Det sendes ikke ut faktura i posten.
Fristen for betaling av oppdraget er 7 - syv - dager fra du mottar betalingsinformasjonen.

Ved for sen betaling vil et purregebyr tilkomme.
Purrerutinene følger norsk lov og disse blir sendt per e-post.

Angrefrist:
Du kan ikke avbestille et produkt som er skrevet og levert.
Når produktet er overlevert kan ikke betalingsunnlatelse begrunnes med følgende:

Skribenten strekker seg langt for at du skal bli fornøyd, men dette gir ikke anledning til å:
Hvis du har mottatt betalingsinformasjon og mener det er noe galt, må vi få beskjed umiddelbart.
Send oss da en e-post:

Konfidensielt:
Alle våre oppdrag blir behandlet konfidensielt av våre skribenter.

 


"Dette var bare helt topp"